DALAWANG PISO2 PISO REPUBLIKA PILIPINAS
ANG SALAPING PAPEL NA ITO AY ISANG BAYARIN NG
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 1949

Tidak ada komentar: