REPUBLIK INDONESIA PROPINSI SUMATERA DUA PULUH LIMA RUPIAH BUKIT TINGGI 17 JANUARI 1948REPUBLIK INDONESIA PROPINSI SUMATERA DUA PULUH LIMA RUPIAH BUKIT TINGGI 17 JANUARI 1948

Tidak ada komentar: