COIN 1974 REPUBLIKA NG PILIPINAS SAMPUNG SENTIMOS



COIN 1974 REPUBLIKA NG PILIPINAS SAMPUNG SENTIMOS FRANCISCO BALTASAR