COIN 10 CENTS 1927 STRAITS SETTLEMENTSCOIN 1974 REPUBLIKA NG PILIPINAS SAMPUNG SENTIMOS
GEORGE V KING AND EMPEROR OF INDIA

Tidak ada komentar: